Kennis

Bij mijn eerste werkgever heb ik het financiële metier geleerd. Hier ben ik aan de carrière-ladder begonnen door voornamelijk routinematige en uitvoerende werkzaamheden te verrichten. Om mijn carrière verdere impuls te geven ben ik vervolgens gerichte avondopleidingen (MBA / SPD) gaan volgen. Na mijn afscheid bij mijn eerste werkgever ben ik werkzaam geweest bij diverse productie-organisaties, waar ik verscheidende administraties gevoerd heb en hierdoor mijn inzichten kunnen uitbreiden.

Om mij breder bedrijfskundig te ontwikkelen heb ik de studie Master of Business Administration (MBA) – specialisatie Controlling – gevolgd. De studie bestaat uit modulaire Masterclasses en werd afgesloten met het schrijven van een afstudeerscriptie. Het onderwerp van mijn afstudeerscriptie was het opzetten van een prestatie-indicatorensysteem van het primaire proces voor een grafische organisatie. In oktober 2006 heb ik deze scriptie succesvol verdedigd en hierdoor deze studie kunnen afronden. Deze studie is NVAO-geaccrediteerd en leverde mij meer verdieping aan mijn reeds bestaande financiële deskundigheid.

In 2010 ben ik gestart met de post-academische opleiding Executive Master of Finance & Control (RC). Dit omdat ik met deze opleiding mij verder wilde verdiepen in financieel-economische kennis en mijn bedrijfskundige kennis wilde verbreden. In 2013 heb ik deze studie succesvol afgerond.

Ondertussen pas ik al vele jaren mijn kennis in de praktijk toe op hoofdzakelijk het financiële en economisch terrein. Inmiddels heb ik ook ervaringen opgedaan rondom implementaties van ERP- pakketten, financiële software, fusies, leidinggeven en coachen van medewerkers en het opzetten en herstructureren van administraties.

Mijn onderscheidend vermogen is dat ik verschillende aspecten van het financiële metier doorlopen heb, zowel op het uitvoerende- , dirigerende- en strategische niveau. Daarnaast kan ik communiceren met verschillende niveaus die binnen uw organisatie aanwezig zijn. Verder ben ik leergierig en heb de beschikking over leidinggevende en coachende kwaliteiten. Bovendien kan ik mijn kennis en ervaringen, ook gedurende de opdrachtuitvoering, op duidelijke wijze overdragen, zodat deze kennis meerwaarde creëert als het gedeeld en toegepast wordt binnen uw organisatie.