Kwaliteiten

Managementstijl

Een authentieke aanpak dat gericht is op teamvorming, typeren mij als persoon en manager. Verder kan ik eenvoudig taken en de daarbij behorende verantwoordelijkheden delegeren. Mijn stijl van leidinggeven kan het beste getypeerd worden als een coachende stijl, waarbij mijn doel is het begeleiden en faciliteren van medewerkers in hun ontwikkeling. Dit kan op het niveau van inhoud, het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten of het ontwikkelen van waarden die centraal staan.

Persoonlijk

Een goede interim manager optimaliseert de relaties tussen mensen en werk. Persoonlijk contact is dan ook van grote betekenis. Om mijn werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren ga ik allereerst met betrokken medewerkers een persoonlijk gesprek aan. In dit gesprek wordt de basis gelegd voor een goede samenwerking, wederzijds vertrouwen en respect getoond. Door veelal duidelijk te communiceren met alle betrokkenen ontstaat er draagvlak voor het verandertraject.

De kwaliteiten van de medewerkers binnen uw organisatie staan voor mij centraal en vormen het uitgangspunt voor een vruchtbare samenwerking. Iedere medewerker heeft unieke talenten die ingezet kunnen worden aan de verbetering van uw onderneming en door het stimuleren van deze talenten kunnen zij tevens het beste uit zich naar boven halen. Daarbij blijf ik voortdurend positief kritisch en analytisch: doen de medewerkers die ze zouden moeten doen en doen ze dit goed!

Kwaliteiten

Naast mijn persoonlijke aanpak blijf ik het vinden van nieuwe, daadkrachtige en verfrissende oplossingen een uitdaging. Ik werk vanuit een vaste structuur dat consequent en doelgericht werken inhoudt. Verder zijn mijn sterke eigenschappen gedrevenheid, creƫren van structuur, people-manager, hands-on, resultaatgericht, helikopterview, helder en duidelijk communiceren, integer, accuraat en snelle oriƫntatie en verwerven van overzicht.