Mijn diensten

Elke organisatie staat op zichzelf en is uniek in zijn soort. Dit vormt voor mij de reden om allereerst met u een persoonlijk intakegesprek aan te gaan. Dit intakegesprek is er op gericht om een objectief beeld te verkrijgen van de werkomgeving en de specifieke taakopdracht voor mij als financieel interim manager. Tevens vormt dit de basis om te kunnen beoordelen welke specifieke kennis, ervaring en persoonlijke kenmerken benodigd zullen zijn om de taakopdracht goed ten uitvoer te kunnen brengen.

Nadat er over de taakopdracht voldoende helderheid bestaat, zal de volgende stap zijn het vervaardigen van een plan van aanpak. Het plan van aanpak vormt het draaiboek voor het beheersbaar doorvoeren van het veranderingsproces en is het communicatiemiddel voor het bespreken van de noodzakelijke veranderingen en de aanpak met alle betrokkenen. Hierdoor ontstaat een inzichtelijk veranderingsproces dat het uiteindelijke eindresultaat ten goede zal komen.

Zowel gedurende de opdracht als na het afronden van de taakopdracht vinden er evaluaties plaats. De tussentijdse evaluaties dienen ervoor om de voortgang van de taakopdracht te kunnen bewaken en eventueel tussentijdse aanpassingen tijdig te verrichten, zodat het eindresultaat van de taakopdracht behaald wordt. De evaluatie die na het afronden van de taakopdracht gedaan wordt, is van belang om de opgedane kennis en ervaring zoveel mogelijk binnen uw organisatie te benutten.

Hieronder worden een aantal praktijkvoorbeelden beschreven waarvoor u mij eventueel zou kunnen contracteren:

  • U heeft behoefte aan een financieel specialist, bijvoorbeeld voor het implementeren van een (nieuw) ERP-pakket.
  • U wilt prestatie management invoeren en u heeft hierbij een onafhankelijk adviseur nodig.
  • Er vindt een fusie of overname plaats en u wilt de planning en controlcyclus blijven handhaven.
  • U zoekt een tijdelijke financieel specialist doordat er door afwezigheid onvoldoende capaciteit beschikbaar is voor uw financiĆ«le afdeling.
  • U wilt de communicatie met uw in- en externe klanten verbeteren.
  • Er zijn projecten binnen uw organisatie waarbij onvoldoende kennis en/of kwaliteit aanwezig zijn.
  • U wilt uw personeel beter coachen en kunnen begrijpen.

Doordat u mij tijdelijk contracteert haalt u een ervaren financieel specialist in huis die de noodzakelijke veranderingen met alle betrokkenen doorvoert en zorg draagt dat de gestelde doelstelling van de taakopdracht behaald wordt.