Mijn visie

De laatste jaren is de professionaliteit van de financiële afdeling binnen aanzienlijk veel organisaties verder toegenomen. Werd vroeger deze afdeling als noodzakelijk kwaad beschouwd, momenteel vormt deze afdeling vaak ‘het kloppende hart’ van uw organisatie.

Ik ben van mening dat er een goede (basis) administratie binnen uw organisatie aanwezig dient te zijn, alvorens verdere professionalisme van uw financiële afdeling kan optreden. Wanneer deze situatie zich binnen uw organisatie voordoet, zal dit direct kunnen bijdragen tot verdere expansie van uw gehele organisatie.

Hier ben ik er van overtuigd geraakt dat veel organisaties kansen laten liggen. Vaak is er de beschikking over voldoende potentie, alleen wordt deze potentie onvoldoende benut. Dit kan verschillende oorzaken hebben zoals: fusies, ontbreken van (financiële) kennis, onvoldoende communicatie met in- en externe klanten en afname van loyaliteit van uw medewerkers. Bovendien is er vaak binnen uw organisatie gebrek aan tijd en voldoende capaciteit.

Door gezamenlijk deze financiële afdeling van uw organisatie te analyseren, ontstaat er duidelijkheid omtrent de huidige functionaliteit van deze afdeling. Aan de hand hiervan kunnen realistische doelen gesteld worden, zodat passende oplossingen aangereikt worden die leiden tot het beter functioneren van uw financiële afdeling.